Webinars

AV Careers thường có 2 webinars thu phí và 1 webinar miễn phí mỗi tháng dành cho thành viên.

Các webinars của AV Careers đa dạng về nội dung và có giá trị cho người làm nghề hướng nghiệp và các cá nhân cần định hướng nghề nghiệp. Các webinars được ghi hình để bạn có thể xem lại nhiều lần. Với mỗi webinar bạn tham gia, bạn được tính “1 giờ đào tạo” – có giá trị sử dụng tính điểm đào tạo ở các tổ chức hướng nghiệp. Nếu bạn cần giấy chứng nhận giờ đào tạo, hãy email tới avcareersvn@gmail.com.

Sau một năm, tất cả các bản ghi hình webinars sẽ được miễn phí cho thành viên và phí 100.000 VNĐ cho khách vãng lai.

Các webinars sắp diễn ra:

Các webinars hiện đang có để xem lại (phí: 150K / webinars)

Blog tại WordPress.com.